background climber

Utmanaren inom personlig assistans

Personlig Assistans

Smart Assistans har tillkommit på många assistansberättigades begäran om personlig assistans på ett modernt, affärsmässigt och kundtillvänt sätt.

Utbildningar

För att kunna få den allra bästa assistansen är det viktigt att assistenterna har den kompetens och utbildning som erfordras varför vi erbjuder Smart Assistans kvalificerade assistentutbildningar i tre steg samt arbetsledarutbildningar som vi tillhandahåller kostnadsfritt när du är kund hos oss.

Vi har ambitionen att höja statusen på assistentyrket samt att gå i bräschen för att skapa den absolut bästa assistentkåren på marknaden! Vi tror på utbildning, både grundläggande sådan men även fördjupande.

Smart Assistans kvalificerade assistentutbildning i tre steg

Smart Assistans utbildningskoncept involverar assistenter såväl som kunder och anhöriga i ett spännande samspel som via interaktiva rollspel med professionella skådespelare åskådliggör assistentrollen på ett mycket tydligt, engagerande och humoristiskt vis.

 • Vad är personlig assistans, vad säger LSS lagen, regler, bakgrund och historik
 • Smart Assistans servicefilosofi
 • Varför finns personlig assistans, jämlikhet och värderingar
 • Vilken skillnad kan jag göra som assistent, vad är viktigt i min roll? Detta sker i rollspelsform tillsammans med professionella skådespelare.
 • Respekt och integritet samt att kunna sätta gränser
 • Anhörigdelen
 • Kommunikationens betydelse
 • Konflikthantering, hur förebyggs konflikter?
 • Smarts servicepolicy ingår i assistentutbildningen, för oss är service A och O

I steg 2 och 3 behandlas assistentrollen på ett djupare plan och ger dina assistenter möjlighet att få återkoppling på sin egen arbetsinsats och utveckling i förhållande till yrkeskraven.

Professionell arbetsledarutbildning

Smart Assistans tror på delegerat ansvar i assistansen, därför skall beslut fattas så nära verksamheten som möjligt. För att möjliggöra detta krävs gedigen och professionell utbildning av arbetsledare och biträdande arbetsledare. Vi tillhandahåller därför en för branschen helt ny och unik arbetsledarutbildning enligt UGL metoden och jobbar med några av de bästa
konsulterna på området. Arbetsledarutbildningen är på två heldagar och bidrar till att stärka upp din assistans och skapa tydliga ledare och en motiverad grupp med assistenter som känner laganda och tar ansvar.

Smart Assistans utbildningskatalog med skräddarsydda utbildningar

Smart Assistans erbjuder också skräddarsydda utbildningar som du kan köpa in, vi har idag en diger utbildningskatalog med ett 20-tal utbildningar. Exempel på utbildningar vi tillhandahåller:

 • Beteendestörning vid hjärnskada
 • Föreläsning Cerebral Pares
 • Multipel Skleros
 • Diabetes
 • Autism
 • Hjärt- och lungräddning och första hjälpen
 • Förebyggande av olycksfall
 • Medvetslöshet och hjärtstopp
 • L-ABC (Livsfarligt läge, Andning, Blödning, Cirkulationssvikt)
 • Grundläggande brandskyddsutbildning
 • Bemötande vid svåra beteenden
 • Ergonomi och förflyttningsteknik
 • Massage: taktil massage och massage vid funktionsnedsättning
 • Kost och hälsa
 • Lära sig använda dator med olika hjälpmedel

Tillsammans med oss kan du också diskutera andra arbetsplatsspecifika utbildningar som just du och din assistentgrupp har behov av. Vi tar då fram förslag till dig.