background climber

Utmanaren inom personlig assistans

Personlig Assistans

Smart Assistans har tillkommit på många assistansberättigades begäran om personlig assistans på ett modernt, affärsmässigt och kundtillvänt sätt.

Personalärenden och rekrytering

Att du och dina personliga assistenter fungerar smidigt och bra tillsammans och att du känner dig trygg och nöjd med din assistentgrupp är den mest vitala delen i din assistans. För det krävs kompetens, ansvar och fingertoppskänsla vid rekrytering och hantering av personalärenden. På Smart Assistans brinner vi för just dessa frågor. Hos oss finns gedigen erfarenhet och kompetens av både rekrytering och personalhantering.

Smart Assistans är arbetsgivare för dina personliga assistenter, vi tar det fulla arbetsgivaransvaret och åtar oss nedan:

 • Att sköta rekrytering och anställning av dina assistenter i samarbete med dig, vilket kan innefatta annonsering, gallring och genomgång av ansökningar, referenstagning, intervjuer samt stöd vid introduktioner och vid val av anställningsformer
 • Att se till att assistenterna arbetar under gällande kollektivavtal. Vi är medlemmar i Vårdföretagarna som ingår i Almega och tillämpar Kollektivavtal G – Personlig Assistans.
 • Att teckna försäkringar enligt gällande kollektivavtal för dina assistenter samt kompletterande trygghetsförsäkringar och tjänstereseförsäkringar
 • Att tillhandahålla anställningsavtal, arbetsledaravtal, reseavtal, intyg och andra önskade dokument som du kan behöva rörande personalärenden
 • Att ta hand om samtliga personal- och arbetsledningsfrågor och ge dig vägledning och stöd i desamma
 • Att ansvara för samtliga personalärenden tillsammans med dig. Det kan gälla uppsägningar, svåra samtal och konflikthantering samt förhandlingar med facket.
 • Att upprätta arbetsschema tillsammans med dig via webbaserat verktyg
 • Att upprätta arbetsrutiner tillsammans med dig samt bistå i genomförandet av desamma
 • Att coacha dig i rollen som arbetsledare alternativt hjälper vi dig att utse och coacha biträdande arbetsledare
 • Att ansvara för att arbetsmiljölagar och arbetstidslagar följs samt att se till att dina assistenter får erforderlig information om desamma
 • Att se till att du vet hur dina assistenter skall få information om förändringar i arbetstid, arbetsfördelning samt arbetsinnehåll