background climber

Utmanaren inom personlig assistans

Personlig Assistans

Smart Assistans har tillkommit på många assistansberättigades begäran om personlig assistans på ett modernt, affärsmässigt och kundtillvänt sätt.

Juridiskt stöd

Som kund ges du löpande information om dina rättigheter kring personlig assistans samt stort stöd i dina kontakter med myndigheter. Du får löpande information om vad som händer kring lagar och förordningar. Vi håller dig uppdaterad.

Smart Assistans erbjuder dig juridiskt stöd som rör ditt beslut om assistans såsom:

  • Utökning av timmar
  • Upprättandet av ADL-mallar
  • Helt ny ansökan om assistans
  • Tillfällig utökning av assistanstimmar
  • Ansökan om förhöjt belopp
  • Omprövning och överklagan av beslut
  • Stöd vid omprövning med försäkringskassan där vi är med och stöttar på plats
  • Rådgivning av annan juridisk karaktär som rör assistansen
Har du inget beslut om assistans, och är intresserad av att söka personlig assistans? Ta kontakt med oss! Vi har juridisk kompetens för att hjälpa dig med ansökan och att processa den.