background climber

Utmanaren inom personlig assistans

Personlig Assistans

”Vi tror på insyn, kundmakt, affärsmässighet och kvalitet i alla led!”

Vad vi står för

Mycket hög servicegrad – ”på tå för kunden”

ringklockanSmart Assistans är sprunget ur idén att leverera högklassig service . Vi står för hög servicegrad gentemot våra kunder. Service är för oss att vara ödmjuka, tillgängliga och att bry oss om. Assistansbranschen idag kännetecknas inte av lyhördhet och hög service gentemot kunden. Det är en stor utmaning för oss att förändra synen på service inom personlig assistans!

Att vara konkreta i vårt åtagande

Vi står för konkreta åtaganden mot dig som kund. Vi upplever att många aktörer i assistansbranschen är otydliga och vaga med vad de egentligen erbjuder. Som kund måste du veta vad du köper för tjänster!

Totalt inflytande och kundmakt

Vi står för totalt inflytande för dig som kund, därför har Smart Assistans en rådgivande styrelse sammansatt av kunder som aktivt utvecklar tjänsterna i företaget. Som kund får du upp ögonen för vad kundmakt handlar om!

Transparens och insyn

Vi står för total transparens och insyn när det gäller din assistansekonomi, som kund har du full insyn och påverkan. En av våra största övertygelser är att det är viktigt att fortsätta driva frågan om rätten att ha inflytande över sina assistansmedel som assistansberättigad. Vi levererar branschens mest utförliga ekonomirapporter!