background climber

Utmanaren inom personlig assistans

Personlig Assistans

”Vi tror på insyn, kundmakt, affärsmässighet och kvalitet i alla led!”

Om Smart Assistans

Vi vill återupprätta branschens rykte!

Smart Assistans har tillkommit på många assistansberättigades begäran om assistans på ett modernt, affärsmässigt och kundtillvänt sätt.

Vi bygger den nya generationens assistansbolag som utgår ifrån inflytande, kundmakt och total transparens just för att vi har sett att assistansbranschen inte har fungerat på ett tillfredsställande sätt. Missnöjet med branschen har varit utbrett. Vi vill återupprätta branschens rykte!

Smart Assistans är en del av Förenade Care. www.forenadecare.com