background climber

Utmanaren inom personlig assistans

Personlig Assistans

Många människor vittnar om att graden av deras funktionsnedsättning avgörs av omgivningens attityder.

Vem får assistans?

Rätten till personlig assistans bestäms av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. LSS är en rättighetslag vilket betyder att man måste uppfylla vissa krav för att få rätt till personlig assistans.

Personkrets

Man skall tillhöra en så kallad personkrets. Det finns tre stycken personkretsar. Man behöver kunna intyga genom utlåtande som visar att man tillhör någon av personkretsarna. Så här beskriver lagen personkretsarna:

Personkrets 1: utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd

Personkrets 2: betydande begåvningsmässigt funktionshinder efter en hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom

Personkrets 3: andra varaktiga fysiska och bestående eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Inte ha fyllt 65 år

För att få personlig assistans ska insatsen ha beviljats innan man har fyllt 65 år. Efter 65 år kan man inte få personlig assistans och antalet assistanstimmar kan inte heller utökas. Fram tills 65-årsdagen kan man ansöka om att få fler timmar i takt med att behoven ökar. Det finns däremot ingen nedre åldersgräns för rätten till personlig assistans.

Grundläggande behov

Man måste ha ett funktionshinder som gör att man behöver ha hjälp med något eller några av de fem så kallade grundläggande behoven:

  1. Personlig hygien. Det kan vara att duscha, gå på toaletten mm.
  2. Måltider. Att behöva hjälp med att få i sig mat eller dryck är ett grundläggande behov.
  3. På- och avklädning. Att behöva hjälp för att få på eller av sig kläderna.
  4. Kommunikation. Att behöva hjälp för att kommunicera med andra i sin omgivning är en anledning att få assistans.
  5. Annan hjälp som förutsätter att man har ingående kunskap om personen med funktionsnedsättningen. Till exempel tillsyn som kan behövas när det gäller personer med autism som rymmer eller skadar sig själva om de är ensamma.