background climber

Utmanaren inom personlig assistans

Personlig Assistans

Många människor vittnar om att graden av deras funktionsnedsättning avgörs av omgivningens attityder.

Utförare av assistans

Har man fått ett beslut på personlig assistans skall man välja hur assistansen skall utföras och av vem. Det kan vara kommunen som är utförare av assistansen eller ett kooperativ eller en privat assistansanordnare eller så kan man själv vara utförare av sin assistans och vara arbetsgivare för sina personliga assistenter.

Det kan vara en fördel att anlita någon med kompetens på området som också tar arbetsgivaransvaret för assistenterna samt ansvarar för löpande rapportering och ekonomiadministration gentemot försäkringskassan.

Om man funderar på att anlita en anordnare av sin assistans bör man ta sig en rejäl titt på vilka anordnare av personlig assistans som finns på marknaden. Man skall ställa krav och ha ett kundperspektiv med allt vad det innebär av att fritt kunna välja anordnare med hög servicegrad och kundanpassade tjänster som svarar upp mot de personliga önskemålen. Man kan kräva insyn och inflytande över sin assistans. Vi på Smart Assistans har som ledord: inflytande, kundmakt, affärsmässighet och kvalitet i alla led.

Vill du veta mer om vad Smart Assistans erbjuder, kontakta oss eller läs mer under vårt erbjudande.