background climber

Utmanaren inom personlig assistans

Personlig Assistans

Många människor vittnar om att graden av deras funktionsnedsättning avgörs av omgivningens attityder.

Hur man ansöker om personlig assistans

Det är kommunen eller försäkringskassan som gör en bedömning om man har rätt till assistans samt även bedömer hur stort behovet av assistans är. Handlar det om mer omfattande behov av assistans överstigande 20 timmar grundläggande behov per vecka tar försäkringskassan hand om avgörandet och är behovet av personlig assistans 20 timmar eller mindre per vecka så är det kommunen som bedömer och handlägger.

Den som har rätt till personlig assistans motsvarande minst 20 timmar per vecka för just dessa ovan grundläggande behov har också rätt till insatser för andra personliga behov och aktiviteter, det kan vara hjälp med att utöva sina fritidsaktiviteter, sköta hushållsarbete, laga mat och handla etc. Man ansöker om dessa timmar samtidigt med de grundläggande behoven.

Ibland kan det krävas två assistenter vissa tider på dygnet. Då söker man även för dubbelassistans dessa tider, dock söker man i första hand utreda om behovet kan tillgodoses av till exempel hjälpmedel eller bostadsanpassning.

Skriftlig ansökan

Man skall göra en skriftlig personlig ansökan till sin kommun och eller till försäkringskassan. Det är mycket man bör beakta kring ansökan, varför det kan kännas tryggt att få ställa frågor. Vi svarar gärna på dessa utan att du behöver känna någon förpliktelse. Ställ frågor till oss, vi är vana att kunna göra bedömningar och agera bollplank!

Vi på Smart Assistans hjälper naturligtvis även till med både ansökan samt att processa den! Vi har gedigen juridisk kompetens och erfarenhet av att ansöka och driva processer samt av att överklaga.