background climber

Utmanaren inom personlig assistans

Personlig Assistans

Många människor vittnar om att graden av deras funktionsnedsättning avgörs av omgivningens attityder.

Om personlig assistans

Rätten till personlig assistans bestäms av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. LSS är en stark rättighetslagstiftning vilket också betyder att man måste uppfylla vissa krav för att få rätt till personlig assistans.

Du som vill veta mer om vad som krävs för att få personlig assistans är välkommen att läsa mer här. Du kan också kontakta oss utan förpliktelser så träffar vi dig och ger dig en grundlig genomgång om vad som krävs och hur man går tillväga.