background climber

Utmanaren inom personlig assistans

Personlig Assistans

Föreläsning med Mikael Andersson 12 mars i Stockholm. Läs mer om hur du anmäler dig nedan!

Föreläsning med Mikael Andersson i Stockholm

Kom och lyssna på mannen som drabbats av neddragningen inom personlig assistans men hur han ändå behåller sin livsglädje!

Vi bjuder på en inspirerande föreläsning om drivkrafter av Mikael Andersson.

Mikael Andersson, författare till boken ”Armlös, benlös men inte hopplös”, är också en fantastiskt inspirerande föreläsare och en förebild för många. Han har förlorat sin rätt till personlig assistans från Försäkringskassan på grund av att han har lärt sig att vara så självständig som möjligt.

Mikael var dömd till ett liv på institution när han föddes armlös och benlös i mitten av sextiotalet. Vi på Smart Assistans har äran att bjuda in till Mikaels mycket personliga berättelse där vi får en inblick i vad som fört honom framåt i livet – betydelsen av drivkraft, aktiva val och eget ansvar trots dråpslaget kring sin personliga assistans.

Har du personlig assistans eller känner någon som har det?M_Andersson-smart-assistans2

Smart Assistans är ett lagom stort, seriöst och mycket välskött assistansbolag som har tillkommit på många assistansberättigades begäran om assistans på ett modernt, affärsmässigt och kundtillvänt sätt.

Vi bygger den nya generationens assistansbolag som utgår ifrån inflytande, kundmakt och total transparens just för att vi har sett att assistansbranschen inte har fungerat på ett tillfredsställande sätt. Missnöjet med branschen har varit utbrett. Vi vill återupprätta branschens rykte!

Du som själv har personlig assistans eller känner någon som har det och är nyfiken på våra tjänster är varmt välkommen på vår föreläsning och mingelkväll. Vi kommer göra en kort presentation om oss själva i samband med föreläsningen. Det finns möjlighet att boka tid direkt med oss på plats för en mer fördjupad information om hur vi kan tillmötesgå just dina behov.

När: Torsdag 12 mars klockan 17:30- ca 20:30
Var: Radisson Blu Strand Hotel, Stockholm, Nybrokajen 9, sal Maritim
Hur: Mikael börjar sin föreläsning klockan 18:00, efteråt bjuder vi på trevligt mingel, goda tilltugg och dryck. Solweig Gejler, vd på Smart Assistans, gör en kort presentation av Smart Assistans syn på framtidens personliga assistans.

OSA och anmälan

Anmälan görs på kontakt@smartassistans.se absolut senast 8 mars. OBS! Endast ett fåtal platser kvar. Ange namn och mobiltelefonnummer. Om du anmäler fler, ange namn på deltagarna samt mejladress och mobiltelefonnummer.

Denna föreläsning vänder sig enbart till dig som berörs av personlig assistans: du har personlig assistans, du är anhörig till någon med personlig assistans, du arbetar som personlig assistent. Ange vilken kategori du tillhör.

Vi bekräftar anmälningen och reservation av plats, säkerställ därför att du får svar från oss.M_Andersson-smart-assistans